Hádzaná: Tatran Prešov vs. ŠKP Bratislava

banner_5r

ZÁPADOSLOVENSKÚ TELEVÍZIU NALADÍTE PROSTREDNÍCTVOM VYSIELAČOV DVB-T: BRATISLAVA-KAMZÍK (37. KANÁL), JASLOVSKÉ BOHUNICE (59. KANÁL) ■ KÁBLOVÍ A IPTV OPERÁTORI: UPC BRATISLAVA, SATRO BRATISLAVA, SWAN, MAGIO, PROGRES, ANTIK KOŠICE, OSTATNÍ KÁBLOVÍ OPERÁTORI V OBCIACH ZÁPADNÉHO SLOVENSKA ■ TIP NA REPORTÁŽ: 0904 090 123, REDAKCIA@ZSTV.SK ■ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V BRATISLAVE BY SA MALO ZEFEKTÍVNIŤ PROSTREDNÍCTVOM VYBUDOVANIA ĎALŠÍCH POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV FORMOU VIACZDROJOVÉHO FINANCOVANIA. ODSÚHLASILI TO BRATISLAVSKÍ MESTSKÍ POSLANCI. CHCÚ, ABY SA POKRAČOVALO V BUDOVANÍ STANOVÍŠŤ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV, S KTORÝM ZAČALA MESTSKÁ SPOLOČNOSŤ ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU EŠTE V MINULOM ROKU. V RÁMCI PILOTNÉHO PROJEKTU ZREALIZOVALA ŠTYRI STANOVIŠTIA POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV. CELKOVÉ NÁKLADY NA JEDNO STANOVIŠTE SA POHYBOVALI V PRIEMERE OKOLO 20 000 EUR ■ DO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA ONDREJA NEPELU V BRATISLAVE BUDE POTREBNÉ PRE ORGANIZÁCIU MAJSTROVSTIEV SVETA V ĽADOVOM HOKEJI V ROKU 2019 INVESTOVAŤ ZHRUBA DVA MILIÓNY EUR. TAKÚTO SUMU ODHADUJE BRATISLAVA PO UKONČENEJ KONTROLE MESTSKÉHO KONTROLÓRA, PRIZNÁVA VŠAK, ŽE NEMUSÍ ÍSŤ O KONEČNÉ ČÍSLO. ŠTADIÓN PRITOM PREŠIEL V ROKU 2011 ROZSIAHLOU REKONŠTRUKCIOU ZA VIAC AKO 70 MILIÓNOV EUR. PRIMÁTOR BRATISLAVY IVO NESROVNAL, MESTSKÝ KONTROLÓR BRATISLAVY PETER ŠINÁLY A RIADITEĽ MESTSKEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÝCH ZARIADENÍ HLAVNÉHO MESTA PETER VOJTKO OZNÁMILI, ŽE INVESTOVAŤ TREBA NAJMÄ DO CHLADIACEHO SYSTÉMU, VZDUCHOTECHNIKY, INFORMAČNEJ KOCKY, DO KÚPY ROLBY, SEDADIEL ČI DO BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU ■ POSLANCI HLAVNÉHO MESTA VYJADRILI OCHOTU POMÔCŤ BRATISLAVSKEJ MESTSKEJ ČASTI DEVÍN DOSTAŤ SA Z NÚTENEJ SPRÁVY. NA ROKOVANÍ POVERILI PRIMÁTORA BRATISLAVY IVA NESROVNALA, ABY V SPOLUPRÁCI S DEVÍNOM REALIZOVAL KROKY K PRÍPRAVE DOHODY SO VŠETKÝMI VERITEĽMI MESTSKEJ ČASTI S CIEĽOM VYROKOVAŤ PODMIENKY JEJ ODDLŽENIA. V JÚNI BY SA MAL ZASTUPITEĽSTVU NÁSLEDNE PREDLOŽIŤ NA SCHVÁLENIE NÁVRH NA UZAVRETIE VŠETKÝCH ZMLÚV O UROVNANÍ, UMOŽŇUJÚCICH UKONČENIE NÚTENEJ SPRÁVY DEVÍNA. TÁTO BRATISLAVSKÁ MESTSKÁ ČASŤ JE OD ROKU 2005 V NÚTENEJ SPRÁVE. CELKOVÝ ZÁVÄZOK VOČI VERITEĽOM MALA KU KONCU ROKA 2016 VO VÝŠKE 10,6 MILIÓNA EUR. ROKOVANIAMI S VERITEĽMI POČAS MINULÉHO ROKA VŠAK DOSIAHLA SAMOSPRÁVA PRÍSĽUB, ŽE PRI SPLATENÍ SUMY 6,75 MILIÓNA EUR BY BOLI VŠETKY JEJ ZÁVÄZKY VYNULOVANÉ A NÚTENÁ SPRÁVA BY MOHLA BYŤ UKONČENÁ ■ OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ V BRATISLAVE MÔŽU PRIJAŤ DO PRVÝCH ROČNÍKOV VIAC AKO PÄŤ PERCENT DETÍ Z POPULAČNÉHO ROČNÍKA. KVÓTU Z PIATICH NA DESAŤ PERCENT ZVÝŠIL NÁVRH POSLANCA NR SR ZA SNS JAROSLAVA PAŠKU V NOVELE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA, KTORÚ PRINIESLI JEHO STRANÍCKI KOLEGOVIA. PREZIDENT ANDREJ KISKA JU SVOJÍM PODPISOM ODOBRIL. POZMEŇUJÚCI NÁVRH HOVORÍ AJ TO, ŽE ŠKOLY, KTORÉ PRIJÍMAJÚ DETI NA ZÁKLADE OVERENIA ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO NADANIA, NEBUDÚ MAŤ ŽIADNE PERCENTUÁLNE OBMEDZENIE. OPATRENIA SA BUDÚ TÝKAŤ IBA NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019 ■ MESTSKÁ POLÍCIA V BRATISLAVE BUDE MAŤ OD MARCA NOVÝ ORGANIZAČNÝ PORIADOK. SCHVÁLILO HO ZASTUPITEĽSTVO HLAVNÉHO MESTA. VĎAKA TOMU SA MÁ VYTVORIŤ SAMOSTATNÉ ODDELENIE KOMUNIKÁCIE A PREVENCIE, OBNOVIŤ ČINNOSŤ ZÁSAHOVEJ JEDNOTKY ČI ZRIADIŤ ÚTVAR DOPRAVY A PARKOVANIA, KTORÝ MÁ DOHLIADAŤ NA PARKOVACIU POLITIKU. OKRSKOVÉ STANICE STARÉ MESTO AŽ PETRŽALKA SA MAJÚ ZMENIŤ NA EXPOZITÚRY BRATISLAVA I AŽ V. DOTERAJŠÍ PORIADOK Z ROKU 2003 PODĽA MESTA UŽ NEREFLEKTOVAL AKTUÁLNE POTREBY ■ O FUNKCIU RIADITEĽA ODBORU DOPRAVY ÚRADU BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA MÁ ZÁUJEM 11 ADEPTOV. TOĽKÍ SA PRIHLÁSILI DO VÝBEROVÉHO KONANIA, KTORÉ VYHLÁSIL KRAJ NA OBSADENIE TOHTO POSTU. UCHÁDZAČI SÚ PREVAŽNE Z REZORTU DOPRAVY. DO DRUHÉHO KOLA, KTORÉ JE NAPLÁNOVANÉ NA PONDELOK 26. FEBRUÁRA, POSTÚPILO VŠETKÝCH 11 ŽIADATEĽOV. V ŇOM BY MALI ODPREZENTOVAŤ SVOJ NÁVRH KONCEPCIE ROZVOJA DOPRAVY BRATISLAVSKÉHO KRAJA NA ROKY 2018–2022 ■ UŽ LEN DO KONCA FEBRUÁRA MOŽNO ZAHLASOVAŤ ZA JABLOŇ Z BOŠÁCE, S KTOROU SLOVENSKO SÚPERÍ V ANKETE EURÓPSKY STROM ROKA ■ FACEBOOK.COM/ZAPADOSLOVENSKATV ■

Západoslovenská televízia

Hádzaná: Tatran Prešov vs. ŠKP Bratislavaseptember 19th, 2017

Hádzaná je šport, ktorý nie je na Slovensku stredobodom pozornosti. Ale pojem Tatran Prešov je známy aj pre laikov. V Bratislave sme sa boli pozrieť na jeden z ich zápasov.

Kategórie: Bratislavský KrajSpravodajstvoPartneri

 • 06:00 Správy ZSTV
 • 06:25 Apiterapia
 • 07:00 Správy ZSTV
 • 07:25 Apiterapia
 • 08:00 Okolo sveta – Kuba
 • 08:30 Horní Lideč
 • 09:00 Správy ZSTV
 • 09:25 Apiterapia
 • 10:05 Pod lupou – Pavel Sibyla
 • 10:35 Stupava
 • 11:05 Urbs Mea Modra
 • 11:30 Hviezdy na zemi
 • 12:00 Správy ZSTV
 • 12:25 Apiterapia
 • 13:05 Slovensko sa zabáva
 • 13:55 Jánošíkove dni 2012
 • 15:00 Správy ZSTV
 • 15:25 Apiterapia
 • 16:00 Pod lupou – Pavel Sibyla
 • 16:30 Príbeh rodiny Kobydovcov
 • 17:05 Viktor Pečovský
 • 17:20 Juraj Sarvaš
 • 18:00 Správy ZSTV
 • 18:25 Apiterapia
 • 19:10 Pod lupou – Pavel Sibyla
 • 19:35 Stupava
 • 20:05 Urbs Mea Modra
 • 20:30 Hviezdy na zemi
 • 21:00 Správy ZSTV
 • 21:25 Apiterapia
 • 22:05 Okolo sveta – Kuba
 • 22:30 Pod lupou – Pavel Sibyla
 • 23:00 Každý deň rekord
 • 23:10 Apiterapia