Rekonštrukcie ciest v Trenčianskom kraji
banner_5r
ZÁPADOSLOVENSKÁ TELEVÍZIA JE S VAMI TAM, KDE ŽIJETE, UŽ 5 ROKOV! ■ ZÁPADOSLOVENSKÚ TELEVÍZIU NALADÍTE PROSTREDNÍCTVOM VYSIELAČOV DVB-T: BRATISLAVA-KAMZÍK (37. KANÁL), JASLOVSKÉ BOHUNICE (59. KANÁL) ■ KÁBLOVÍ A IPTV OPERÁTORI: UPC BRATISLAVA, SATRO BRATISLAVA, SWAN, MAGIO, PROGRES, ANTIK KOŠICE, OSTATNÍ KÁBLOVÍ OPERÁTORI V OBCIACH ZÁPADNÉHO SLOVENSKA ■ TIP NA REPORTÁŽ: 0904 090 123, REDAKCIA@ZSTV.SK ■ STAROSTOVIA MESTSKÝCH ČASTÍ HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVY UVÍTAJÚ ZMENU ŠTATÚTU TÝKAJÚCU SA PARKOVACEJ POLITIKY A BUDÚ RADI, AK SÚČASŤOU ÚPRAVY BUDE AJ ZMENA V PREROZDEĽOVANÍ FINANCIÍ PRE MESTSKÉ ČASTI. SVOJE NÁVRHY V OBLASTI FINANCOVANIA PREDSTAVIA POSLANCOM BRATISLAVSKÉHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA. NÁVRHY SA PODĽA STAROSTU ZÁHORSKEJ BYSTRICE A PREDSEDU REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA MESTSKÝCH ČASTÍ HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVY JOZEFA KRÚPU MAJÚ TÝKAŤ AJ SYSTÉMU TZV. SOLIDARITY, TEDA PROSTRIEDKOV, KTORÝCH SA V SÚČASNOSTI VZDÁVAJÚ ŠTYRI MESTSKÉ ČASTI - STARÉ MESTO, NOVÉ MESTO, RUŽINOV A PETRŽALKA V PROSPECH SIEDMICH MALÝCH - ČUNOVO, DEVÍN, JAROVCE, RUSOVCE, LAMAČ, ZÁHORSKÁ BYSTRICA, VAJNORY ■ PROSTRIEDKY PRE NEVEREJNÝCH POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A POSKYTOVATEĽOV OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY. V ROKU 2017 POSLANCI SCHVÁLILI VÝŠKU PRÍSPEVKOV V CELKOVEJ SUME 7 922 710 EUR ■ AKTÍVNI TRNAVČANIA MAJÚ NOVÚ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ PROSTRIEDKY PRE ĎALŠIE SVOJE PROJEKTY. KU GRANTOVEJ SCHÉME PRE KULTÚRU, ŠPORT I ZDRAVIE PRIDALA RADNICA NAJNOVŠIE DOTÁCIE PRE PROGRAM PRORODINNE ORIENTOVANÉ MESTO A NA TENTO ÚČEL VYČLENILA V ROZPOČTE MESTA SUMU 5000 EUR ■ ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM MIEROVÉHO NÁMESTIA V TRENČÍNE SÚVISIACI S REKONŠTRUKCIOU NÁMESTIA, PRINIESOL PRVÉ NÁLEZY. SLOVENSKÝ ARCHEOLOGICKÝ A HISTORICKÝ INŠTITÚT SA V PRVEJ ETAPE VÝSKUMU ZAMERAL NA ÚZEMIE MEDZI MESTSKÝM ÚRADOM A SOCHOU JOZEFA BRANECKÉHO. VO VIACERÝCH SONDÁCH NAŠLI DLAŽBU, KTORÚ PRAVDEPODOBNE TRENČANIA VYBUDOVALI PO KATASTROFICKEJ POVODNI V ROKU 1625. S OPRAVAMI ZREJME SLÚŽILA AŽ DO 80. ROKOV 19. STOROČIA ■ NITRIANSKA RADNICA CHCE MOTIVOVAŤ VODIČOV, ABY SO SVOJIMI AUTAMI NEVCHÁDZALI AŽ DO CENTRA MESTA, ALE ODSTAVOVALI ICH NA ZÁCHYTNÝCH PARKOVISKÁCH. MESTO PLÁNUJE VYTVORIŤ TRI AŽ ŠTYRI VEĽKÉ ODSTAVNÉ PLOCHY, NA KTORÝCH BY SI MAJITELIA ÁUT MOHLI ZAPARKOVAŤ AUTÁ NA CELÝ DEŇ A ZA ZVÝHODNENÚ CENU PARKOVNÉHO. JEDNO PARKOVISKO UŽ MESTO NECHALO ZREKONŠTRUOVAŤ PRI ATLETICKOM ŠTADIÓNE NA SÍDLISKU CHRENOVÁ, NA VSTUPE DO MESTA V SMERE OD BANSKEJ BYSTRICE. ĎALŠIE CHCE OPRAVIŤ NA ŠTÚROVEJ ULICI, PRI VJAZDE DO NITRY OD BRATISLAVY ■ V TRNAVE SA ZAČÍNA PREJAVOVAŤ NEDOSTATOK MIESTA NA VÝSADBU NOVÝCH STROMOV NA MESTSKÝCH POZEMKOCH. MOHUTNÁ VÝSADBA V UPLYNULÝCH TROCH ROKOCH TAKMER VYČERPALA MOŽNOSTI SADIŤ ĎALŠIE DREVINY NA PLOCHÁCH, KTORÉ MÁ SAMOSPRÁVA VO VLASTNÍCTVE. PRETO SA RADNICA ZAČALA OBZERAŤ PO ALTERNATÍVACH. V SÚČASNOSTI JE V ROKOVANÍ S MAJITEĽMI POZEMKOV NA SÍDLISKU LINČIANSKA A NA VODÁRNI ■ NA BRATISLAVSKÝCH KÚPALISKÁCH, O KTORÉ SA STARÁ SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÝCH ZARIADENÍ HLAVNÉHO MESTA, SA OFICIÁLNE ZAČALA TOHTOROČNÁ LETNÁ SEZÓNA. V PRÍPADE PRIAZNIVÉHO POČASIA MÔŽU NÁVŠTEVNÍCI VYUŽIŤ SLUŽBY KÚPALISKA ROSNIČKA, LAMAČ, DELFÍN A TEHELNÉ POLE, POČAS PRVÉHO JÚNOVÉHO VÍKENDU SA K NIM PRIPOJA ZLATÉ PIESKY A KRASŇANY, V POLOVICI JÚNA I KÚPALISKO V RAČI ■ FACEBOOK.COM/ZAPADOSLOVENSKATV ■

Západoslovenská televízia

Rekonštrukcie ciest v Trenčianskom krajimáj 10th, 2017

Cesty na Slovensku pomaly, ale iste menia svoju tvár. Slovenskú správu ciest čaká aj rekonštrukcia ciest v Trenčianskom kraji. O ktoré ide?

Kategórie: SpravodajstvoTrenčiansky KrajPartneri

 • 06:00 Správy
 • 06:40 Tomáš Surový
 • 07:00 Správy
 • 07:45 Tomáš Surový
 • 08:05 Okolo sveta - Afrika
 • 08:30 Peter Vanya
 • 09:00 Správy
 • 09:45 Tomáš Surový
 • 10:05 Pod lupou - Vrbové
 • 10:30 Plavecký hrad
 • 10:40 Magazín z Hlohovca
 • 11:05 VIP magazín
 • 11:20 Brač
 • 11:30 Hviezdy na zemi
 • 12:00 Správy
 • 12:40 Tomáš Surový
 • 13:05 Jánošíkove dni 2012
 • 14:00 Akupunktúra
 • 14:15 Plavecký hrad
 • 14:30 Zápisník pána Skeltona 5
 • 14:50 Obec Šúrovce
 • 15:00 Správy
 • 15:45 Tomáš Surový
 • 16:05 Pod lupou - Vrbové
 • 16:30 Magazín z Hlohovca
 • 16:55 Malokarpatský slávik 2016
 • 18:05 Správy
 • 18:45 Tomáš Surový
 • 19:10 Pod lupou - Vrbové
 • 19:30 Plavecký hrad
 • 19:40 Magazín z Hlohovca
 • 20:10 VIP magazín
 • 20:25 Brač
 • 20:30 Hviezdy na zemi
 • 21:05 Správy
 • 21:45 Tomáš Surový
 • 22:05 VIP magazín
 • 22:20 Akupunktúra
 • 22:35 Pod lupou - Vrbové
 • 23:00 Zápisník pána Skeltona 5
 • 23:20 Infinity Rock Tour 2017
 • 23:35 KORN 2017