Záhradkárska výstava v Trenčíne

banner_5r

ZÁPADOSLOVENSKÚ TELEVÍZIU NALADÍTE PROSTREDNÍCTVOM VYSIELAČOV DVB-T: BRATISLAVA-KAMZÍK (37. KANÁL), JASLOVSKÉ BOHUNICE (59. KANÁL) ■ KÁBLOVÍ A IPTV OPERÁTORI: UPC BRATISLAVA, SATRO BRATISLAVA, SWAN, MAGIO, PROGRES, ANTIK KOŠICE, OSTATNÍ KÁBLOVÍ OPERÁTORI V OBCIACH ZÁPADNÉHO SLOVENSKA ■ TIP NA REPORTÁŽ: 0904 090 123, REDAKCIA@ZSTV.SK ■ PREDĹŽENIE INTERVALU NIEKTORÝCH LINIEK BRATISLAVSKEJ MHD PRE CHRÍPKOVÉ OBDOBIE MÁ ZABEZPEČIŤ CESTUJÚCIM PRAVIDELNOSŤ INTERVALU, BEZ VYNECHANIA SPOJOV. TÝKA SA TO AUTOBUSOVÝCH LINIEK Č. 50, 68, 93, 94 A 99, KTORÉ MAJÚ OD PONDELKA POČAS DVOCH TÝŽDŇOV UPRAVENÝ GRAFIKON. DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA TAK REAGUJE NA KRITIKU ZO STRANY PETRŽALSKÉHO STAROSTU VLADIMÍRA BAJANA. TEN POVAŽUJE ROZHODNUTIE DOPRAVNÉHO PODNIKU O OBMEDZENÍ SPOJOV SPÁJAJÚCICH PETRŽALKU S OSTATNÝMI MESTSKÝMI ČASŤAMI ZA IGNORANTSTVO VOČI JEJ OBYVATEĽOM. Z DÔVODU CHRÍPKOVÉHO OBDOBIA V SÚČASNEJ DOBE DPB EVIDUJE 173 VODIČOV PN. V GRAFIKONOCH NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH S NAJHUSTEJŠÍM INTERVALOM IDE PRITOM O DROBNÉ ÚPRAVY. NA TROCH LINKÁCH SÚ ZÁROVEŇ NASADENÉ KAPACITNEJŠIE, TEDA KĹBOVÉ VOZIDLÁ. STAROSTA V. BAJAN DOPRAVNÉMU PODNIKU VYTÝKA AJ ÚDAJNÉ NEINFORMOVANIE O ZMENÁCH. DOČASNÉ OBMEDZENIA PLATIA DO PIATKA 2. MARCA, DOPRAVNÝ PODNIK V SÚČASNEJ DOBE INÉ OBMEDZENIA NECHYSTÁ ■ TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ PREDLOŽIL TRI VÝZVY V CELKOVEJ HODNOTE 570 000 EUR. UCHÁDZAČI SA O DOTÁCIU BUDÚ MÔCŤ UCHÁDZAŤ V JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOCH. V RÁMCI TÝCHTO VÝZIEV SI MÔŽU UPLATNIŤ ŽIADOSŤ O DOTÁCIU PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATELIA S TRVALÝM POBYTOM ALEBO SÍDLOM NA ÚZEMÍ TTSK. ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE JE POTREBNÉ DORUČIŤ NAJNESKÔR 29. MARCA 2018 ■ POHOSTINSKÉ ZARIADENIA NA SÍDLISKÁCH A V BLÍZKOSTÍ OBYTNÝCH BLOKOV V NITRE SMÚ BYŤ OD 1. APRÍLA OTVORENÉ IBA DO 22. HODINY. VÝNIMKOU BUDE PIATOK A SOBOTA, KEĎ MÔŽU ZOSTAŤ V PREVÁDZKE DO 24. HODINY. NOVÉ PRAVIDLÁ URČUJE ZMENA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA ■ O BUDOVE KONSKEJ ŽELEZNICE NA KRÍŽNEJ ULICI PRI TRNAVSKOM MÝTE V BRATISLAVSKOM NOVOM MESTE SA BUDE OPÄŤ HOVORIŤ. PO NEÚSPEŠNEJ VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽI NA PRENÁJOM JEJ NEVYUŽITÝCH PRIESTOROV, KTORÚ MESTSKÁ ČASŤ VYHLÁSILA VLANI V LETE A DO KTOREJ SA NIKTO NEPRIHLÁSIL, SA SAMOSPRÁVA ROZHODLA PRE STRETNUTIE S OBČANMI, KTORÉ JE NAPLÁNOVANÉ NA STREDU 21. FEBRUÁRA ■ PREPRAVNÁ SLUŽBA V BRATISLAVSKEJ PETRŽALKE, KTOROU MESTSKÁ ČASŤ ROZŠÍRILA PORTFÓLIO POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, SA PODĽA MIESTNEHO ÚRADU OSVEDČILA. OD SPUSTENIA NOVEJ SLUŽBY VLANI V OKTÓBRI DO KONCA JANUÁRA TOHTO ROKA EVIDUJE SLUŽBA VYŠE STO VÝJAZDOV. KLIENTI JU VYUŽÍVAJÚ NAJČASTEJŠIE PRI NÁVŠTEVE LEKÁRA, NA REHABILITÁCIU, ALE AJ NA NÁKUP ČI NA KULTÚRNE PODUJATIA. ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ PETRŽALČANIA VYUŽÍVAJÚ SLUŽBU AJ NA CESTU DO PRÁCE ■ NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE VYZÝVAJÚ ZÁKONODARCOV, ABY ZABEZPEČILI PRÍSTUP K ŠTANDARDNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA. TÍM DOBROVOĽNÍKOV – LEKÁROV Z NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCII ZAČAL S PREVENTÍVNYM OČKOVANÍM PROTI ŽLTAČKE TYPU A U ĽUDÍ BEZ DOMOVA V BRATISLAVSKEJ LOKALITE ZÁTIŠIE, KDE ŽIJÚ V OPUSTENÝCH GARÁŽACH. POČAS AKCIE BOLO ZAOČKOVANÝCH 31 ĽUDÍ BEZ DOMOVA A DVAJA SOCIÁLNI PRACOVNÍCI. NÁKLADY NA VAKCÍNY UHRADILI NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE Z VLASTNÝCH ZDROJOV ■ TRENČIANSKY HRAD ČAKAJÚ POČAS NAJBLIŽŠÍCH DVOCH ROKOV ZMENY. TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ AKO ZRIAĎOVATEĽ TRENČIANSKEHO MÚZEA V TRENČÍNE, KTORÉ HRAD SPRAVUJE, DOŇ INVESTUJE VIAC AKO 1,8 MILIÓNA EUR. ĎALŠÍCH 170 000 EUR INVESTUJE DO HRADU ZO SVOJICH ZDROJOV TRENČIANSKE MÚZEUM ■ FACEBOOK.COM/ZAPADOSLOVENSKATV ■

Západoslovenská televízia

Záhradkárska výstava v Trenčíneapríl 25th, 2017

Trenčianske Expo centrum zakvitlo mnohými farbami vďaka záhradkárskemu festivalu, ktorý už 23 rokov prináša jarnú náladu.

Kategórie: SpravodajstvoTrenčiansky KrajPartneri

 • 06:00 Správy ZSTV
 • 06:35 Biorezonancia
 • 07:00 Správy ZSTV
 • 07:35 Biorezonancia
 • 08:00 Okolo sveta – Malajzia
 • 08:30 Peter Vanya
 • 09:00 Správy ZSTV
 • 09:35 Biorezonancia
 • 10:05 Pod lupou – Z. Pauková
 • 10:35 Sološnica
 • 10:45 Deti z Nyumbani
 • 11:05 Martin Babjak
 • 11:30 Hviezdy na zemi
 • 12:00 Správy ZSTV
 • 12:35 Biorezonancia
 • 13:05 Božanka a M. Jakubec
 • 13:55 Dychovka s M. Jakubcom
 • 14:30 Jánošíkove dni 2012
 • 15:00 Správy ZSTV
 • 15:35 Biorezonancia
 • 16:00 Pod lupou – Z. Pauková
 • 16:30 SOS Južný Sudán
 • 17:00 Potulky svetom – Titicaca
 • 17:10 Pancierový vlak
 • 17:20 Reľovský
 • 17:30 Nebezpečný odpad
 • 17:40 Tomáš Surový
 • 18:00 Správy ZSTV
 • 18:35 Biorezonancia
 • 19:10 Pod lupou – Z. Pauková
 • 19:35 Sološnica
 • 19:45 Deti z Nyumbani
 • 20:05 Martin Babjak
 • 20:30 Hviezdy na zemi
 • 21:00 Správy ZSTV
 • 21:35 Biorezonancia
 • 22:05 Okolo sveta – Malajzia
 • 22:30 Pod lupou – Z. Pauková
 • 23:05 Biorezonancia
 • 23:20 Potulky svetom – Titicaca