Jar v Kalokagatii

banner_5r

ZÁPADOSLOVENSKÚ TELEVÍZIU NALADÍTE PROSTREDNÍCTVOM VYSIELAČOV DVB-T: BRATISLAVA-KAMZÍK (37. KANÁL), JASLOVSKÉ BOHUNICE (59. KANÁL) ■ KÁBLOVÍ A IPTV OPERÁTORI: UPC BRATISLAVA, SATRO BRATISLAVA, SWAN, MAGIO, PROGRES, ANTIK KOŠICE, OSTATNÍ KÁBLOVÍ OPERÁTORI V OBCIACH ZÁPADNÉHO SLOVENSKA ■ TIP NA REPORTÁŽ: 0904 090 123, REDAKCIA@ZSTV.SK ■ ZÁKLADNÉ ŠKOLY, KTORÉ PÔSOBIA NA ÚZEMÍ BRATISLAVSKÉHO STARÉHO MESTA, DOSIAHLI V CELOSLOVENSKOM TESTOVANÍ ŽIAKOV OPÄŤ NAJLEPŠIE VÝSLEDKY. VYPLÝVA TO Z ÚDAJOV NÁRODNÉHO ÚSTAVU CERTIFIKOVANÝCH MERANÍ VZDELÁVANIA, TENTORAZ V SÚVISLOSTI S TESTOVANÍM PIATAKOV ■ BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ UŽ PO SIEDMY RAZ POMOHOL DEVIATAKOM A ICH RODIČOM PRI VÝBERE STREDNEJ ŠKOLY. NA UŽ TRADIČNOM PODUJATÍ DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL SA PREZENTOVALO 49 STREDNÝCH ŠKÔL A GYMNÁZIÍ V PÔSOBNOSTI BSK ■ BRATISLAVSKÉ STARÉ MESTO POKRAČUJE V ODSTRAŇOVANÍ TZV. INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN. V ZMYSLE ZÁKONE IDE O NEPÔVODNÉ DRUHY DREVÍN, KTORÉ MÔŽU AJ SVOJÍM SAMOVOĽNÝM ŠÍRENÍM OHROZOVAŤ BIOLOGICKÚ ROZMANITOSŤ A NA POZEMKOCH V SPRÁVE MESTSKEJ ČASTI IDE NAJMÄ O PAJASEŇ ŽLIAZKATÝ. SAMOSPRÁVA ZA TIETO STROMY SĽUBUJE NÁHRADU ■ OKOLIE HRADNÉHO BRALA V DEVÍNE JE OPÄŤ VEREJNOSTI SPRÍSTUPNENÉ, ZATIAĽ VŠAK LEN ČIASTOČNE. TÝKA SA TO MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE POPOD BRALO, KTORÚ Z DÔVODU BEZPEČNOSTI UZAVRELI EŠTE NA JESEŇ MINULÉHO ROKA. V SÚČASNOSTI JE PRE NÁVŠTEVNÍKOV OTVORENÁ, ALE NIE V CELOM ROZSAHU ■ AUTOBUSOVÁ STANICA V NITRE BUDE KOMPLETNE ZREKONŠTRUOVANÁ V PRIEBEHU TOHTO ROKA. REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVEJ STANICE V NITRE SA ZAČALA V MARCI 2015. CELKOVÉ NÁKLADY NA MODERNIZÁCIU BY MALI DOSIAHNUŤ 2 MILIÓNY EUR ■ HLIADKY MESTSKEJ POLÍCIE NA KOŇOCH V MINULOM ROKU ZISTILI V BRATISLAVSKOM LESOPARKU 118 MENŠÍCH ČI VÄČŠÍCH NELEGÁLNYCH SKLÁDOK, PRIČOM NAJVIAC Z NICH BOLO V LOKALITE NAD MESTSKOU ČASŤOU LAMAČ. V UPLYNULOM ROKU NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE JAZDECKÉ HLIADKY MESTSKEJ POLÍCIE ZISTILI V LESOPARKU 426 PRIESTUPKOV. ZA TIETO PRIESTUPKY JE MOŽNÉ RIEŠIŤ PREVINILCOV V BLOKOVOM KONANÍ DO VÝŠKY 50 EUR ■ BRATISLAVSKÉ STARÉ MESTO VYHLÁSILO GRANTOVÚ VÝZVU NA ROK 2018. PRIORITOU PRE TENTO ROK MÁ BYŤ NAJMÄ SKULTÚRNENIE VEREJNÉHO PRIESTORU, PRIČOM PROJEKTY SA MÔŽU TÝKAŤ REVITALIZÁCIE A OBNOVY VEREJNÝCH PRIESTOROV ČI VEREJNE PRÍSTUPNÝCH VNÚTROBLOKOV, ALE TIEŽ REVITALIZÁCIE ZELENE, NEVYUŽITÝCH PRIESTOROV A ŠPORTOVÍSK. ZAMERANÉ MÔŽU BYŤ AJ NA KOMUNITNÉ ZÁHRADY A PREDZÁHRADKY. ŽIADOSTI O GRANT MÔŽU ZÁUJEMCOVIA POSIELAŤ DO KONCA FEBRUÁRA ■ OBČIANSKE ZDRUŽENIA, NEFORMÁLNE SKUPINY ĽUDÍ I ŠKOLY, KTORÉ CHCÚ ZÍSKAŤ DOTÁCIU Z OTVORENÉHO GRANTOVÉHO KOLA NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE, MAJÚ UŽ IBA NIEKOĽKO DNÍ NA PODANIE SVOJHO PROJEKTU. UZÁVIERKA VÝZVY, V RÁMCI KTOREJ MÔŽU ŽIADATELIA ZÍSKAŤ PODPORU DO VÝŠKY 1000 EUR, JE 16. FEBRUÁRA ■ DANUBIANA MEULENSEEN ART MUSEUM PREDSTAVÍ VEREJNOSTI FOTOGRAFIE LADISLAVA BIELIKA, KTORÉ ZACHYTÁVAJÚ UDALOSTI Z POHNUTÝCH DEJÍN V ROKU 1968. NÁVŠTEVNÍCI SI VÝSTAVU BUDÚ MÔCŤ POZRIEŤ DO 11. MARCA ■ FACEBOOK.COM/ZAPADOSLOVENSKATV ■

Západoslovenská televízia

Jar v Kalokagatiiapríl 18th, 2017

Prútené korbáče, kraslice, pečené dobroty. To všetko si mohli zhotoviť deti i rodičia v kreatívnych dielňach Kalokagatie v Trnave.

Kategórie: SpravodajstvoTrnavský KrajPartneri

 • 06:00 Správy ZSTV
 • 06:30 Správy z Hlohovca
 • 06:45 Veľké Leváre
 • 06:50 Hanuliakovci
 • 07:00 Správy ZSTV
 • 07:30 Správy z Hlohovca
 • 07:45 Veľké Leváre
 • 07:50 Hanuliakovci
 • 08:00 Okolo sveta – Madagaskar
 • 08:30 Nádej pre Indiu
 • 09:00 Správy ZSTV
 • 09:30 Správy z Hlohovca
 • 09:45 Veľké Leváre
 • 09:50 Hanuliakovci
 • 10:05 Pod lupou – T. Michalko
 • 10:40 Veľké Leváre
 • 10:45 Hirudoterapia
 • 11:05 Navštív a objav Trnavu
 • 11:20 Ivan Rosinský
 • 11:30 Hviezdy na zemi
 • 12:00 Správy ZSTV
 • 12:30 Správy z Hlohovca
 • 12:45 Veľké Leváre
 • 12:50 Hanuliakovci
 • 13:05 Repete – Návraty
 • 14:05 DH Stříbrňanka
 • 15:00 Správy ZSTV
 • 15:30 Správy z Hlohovca
 • 15:45 Veľké Leváre
 • 15:50 Hanuliakovci
 • 16:00 Pod lupou – Eurohodnoty
 • 16:30 Veľké Leváre
 • 16:40 Akupunktúra
 • 17:00 Danka II.
 • 17:25 Pokiaľ dýcham, dúfam 2
 • 18:00 Správy ZSTV
 • 18:30 Správy z Hlohovca
 • 18:45 Veľké Leváre
 • 18:50 Hanuliakovci
 • 19:05 Pod lupou – T. Michalko
 • 19:40 Veľké Leváre
 • 19:45 Hirudoterapia
 • 20:05 Navštív a objav Trnavu
 • 20:20 Ivan Rosinský
 • 20:30 Hviezdy na zemi
 • 21:00 Správy ZSTV
 • 21:30 Správy z Hlohovca
 • 21:45 Veľké Leváre
 • 21:50 Hanuliakovci
 • 22:00 Okolo sveta – Madagaskar
 • 22:35 Pod lupou – Eurohodnoty
 • 23:05 Hirudoterapia
 • 23:20 Iva Bittová – koncert